mei 2017

zaterdag 20 mei 2017

Omrop Fryslân mee op het Dokkumer Skûtsje!


Omrop Fryslân mee op het Dokkumer Skûtsje!


Ook voor Omrop Fryslân was het bijzondere nieuws aanleiding om verslag te doen op de diverse mediakanalen van de Omrop.
Verslaggever Hayo Bootsma kwam er voor naar Woudsend om vervolgens koers te zetten naar het Heeger meer. Onderweg werden Schipper Kees van der Kooij, Frits Jansen van de stichting "Foar de Neiteam" en voorzitter Hylke Heidstra geïnterviewd.

Klik hier voor het volledige verslag op de website van Omrop Fryslân.


Hayo Bootsma in gesprek met Frits Jansen van stichting "Foar de Neiteam"Hayo Bootsma in gesprek met schipper Kees van der Kooij


Hayo Bootsma in gesprek met voorzitter Hylke Heidstra


vrijdag 12 mei 2017

Skutsje Stêd Dockum is een echte Dokkumer!

Hoe wonderbaarlijk kunnen dingen soms lopen? Enige tijd geleden heeft het bestuur samen met schipper Kees van der Kooij besloten om uit te kijken naar een schip dat beter paste bij de ambities van Stêd Dockum. Dat was het uitgangspunt.

Na enig zoeken kwam het skûtsje van familie de Jong uit Lemmer in beeld waarmee Robert de Jong zeilde in de IFKS. Het schip was bekend bij Kees van der Kooij en voldeed aan de wensen van bestuur en schipper. Familie De Jong was blij dat er een nieuwe bestemming voor het schip was gevonden en in prima overeenstemming werd een overeenkomst gesloten.

Toen Simon van der Meulen op visite was in Woudsend bij de buurman van schipper Kees van der Kooij zag hij het skûtsje liggen en raakte in gesprek met Kees. Hij vertelde over zijn vermoeden dat het schip wellicht ergens anders dan in Franeker zou zijn gebouwd.

Samen met Frits Jansen, verbonden aan de stichting "Foar de Neiteam", is er vervolgens grondig onderzoek gedaan en kwamen ze tot de conclusie dat het skûtsje in Dokkum moet zijn gebouwd. Dit kwam voor Stêd Dockum als een volslagen maar positieve verrassing. Zo zie je maar weer, met de huidige stand van techniek en kennis kom je soms tot andere conclusies.

"Dit is in geweldige boppeslach" aldus Hylke Heidstra voorzitter van het bestuur Stêd Dockum. "Dit is geweldich moai nijs foar Dokkum en ús sponsoren en gemeente dy't ús stypje. Dit is dochs net te leauwen? It hat sa weaze matten", aldus de voorzitter.

Hij benadrukt verder nog dat hij familie de Jong uit Lemmer en de heren Simon van der Meulen en Frits Jansen wil bedanken voor de uitstekende samenwerking en geleverde expertise. "grutte wurdearring foar wat dy beide mannen, Simon van der Meulen en Frits Jansen, oan expertise yn hûs ha".

Het bestuur en bemanning van Stêd Dockum is erg ingenomen met dit geweldige nieuws. "Dit motivearret ús om sa troch te setten mei dizze geweldige entûsjaste ploech minsken op dit prachtige skip" aldus Kees van der Kooij.

Binnenkort worden nog de nodige feestelijke activiteit rondom dit nieuws georganiseerd. Uiteraard worden daar ook de hoofdsponsor, Dual Fuel, gemeente Dongeradeel en alle andere sponsoren uitgenodigd om samen dit heugelijke nieuws te vieren.
Copyright © 2015 Skûtsje Stêd Dockum Alle rechten gereserveerd